آزمایشگاه بیولوژی

مفتخریم به عنوان یکی از معدود مراجع معتبر آزمایشگاهی در زمینه بیولوژی یا مهندسی پزشکی، آزمون­های زیست­سازگاری را بر روی کلیه تجهیزات مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه آن­ها بر اساس آخرین ویرایش سری استانداردهای بین المللی ISO 10993  و استانداردهای ملی ایران سری ۷۲۱۶ انجام دهیم. 

مراجع آزمون: استاندارد بین المللی ISO 10993-5

استاندارد ملی ایران INSO 7216-5 با عنوان ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی- قسمت ۵- آزمون­‌های سمیت سلولی برون‌تنی

  • انجام آزمون‌های خون سازگاری (همولیز­کنندگی)

مراجع آزمون:

استاندارد بین المللی ISO 10993-4، با عنوان ارزیابی زیست‌شناختی وسایل پزشکی – قسمت چهارم- گزینش آزمون­‌های بررسی برهم­کنش با خون،  استاندارد ASTM F756، استاندارد ملی ایران INSO 21665 با عنوان ارزیابی خصوصیات همولیزکنندگی مواد به کار رفته در وسایل پزشکی

  • انجام آزمون­‌های حساسیت‌­زایی

مراجع آزمون: استاندارد بین المللی ISO 10993-10

مراجع آزمون:

استاندارد بین المللی ISO 10993-7،  استاندارد ملی ISIRI 7216-7 با عنوان: ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی – قسمت هفتم- باقیمانده اکسید اتیلن پس از سترونی

مراجع آزمون: USP 41 (85)