آزمایشگاه خواص مکانیکی

مرکز آزمایشگاهی کیفیت کوشان پارس، یکی از کامل ترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های مکانیکی موجود در سطح کشور می باشد که با دارا بودن جدیدترین تجهیزات و پرسنل باتجربه و آموزش دیده امکان و توانایی انجام بسیاری از آزمون های پژوهشی مکانیکی را دارد.

این آزمایشگاه آزمون های پژوهشی عمومی شامل کشش، فشار، ضربه، خمش و آزمون های پژوهشی تخصصی که براساس استانداردهای مختلف مربوط به محصولات خام یا محصولات کار شده تعریف می شوند را به انجام می رساند. این آزمایشگاه توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع مختلفی شامل صنایع فلزی، صنایع نفت و گاز، صنایع اتومبیل و قطعه سازی، صنایع راه و ساختمان، صنایع هوایی و هواپیمایی و پیمانکاران یا تامین کنندگان کالای مرتبط با این صنایع را دارد.

آزمایشگاه مکانیکی براساس دستورالعمل های ارائه شده از طرف مشتریان امکان انجام آزمون های پژوهشی عملکردی یا خاص تعریف شده را دارد و مشتریان می توانند با تماس با کارشناسان آزمایشگاه امکان انجام سایر آزمون های پژوهشی که در فهرست مشخص نشده اند را بررسی نمایند. ما با داشتن امکانات مناسب ماشین کاری و آماده سازی نمونه کلیه مراحل تهیه نمونه های استاندارد و انجام آزمون پژوهشی را در این مرکز تحت نظارت کارشناسان ممتاز و پرسنل باتجربه انجام داده و از هرگونه پیشنهادی در ارائه بهتر خدمات آزمایشگاهی استقبال می نماییم.

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...