آزمایشگاه میکروبیولوژی

تشخیص، تعیین نوع، حدود مجاز و کشت انواع میکروارگانسیم ها که شامل انواع باکتری های هوازی، بی هوازی و  قارچ ها در انواع محصولات بیومتریال از مهم ترین فعالیت های آزمایشگاه میکروبی می باشد

 در آزمایشگاه کیفیت کوشان پارس، به عنوان یکی از مراجع معتبر آزمایشگاهی و با داشتن کادری مجرب و تجهیزات مدرن مفتخریم آزمون های زیر را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهیم :

  • صحه گذاری سترونی لوازم پزشکی و دندانپزشکی که شامل انواع وسایل یکبار مصرف استریل مانند ست سرم، انواع سرنگ ها، سر سوزن های دندانپزشکی، انواع پک های جراحی استریل به دو روش کشت مستقیم و صافی غشایی
  • آزمون بار میکروبی بر روی وسایل پزشکی غیر استریل و استریل
  • آزمون های میکروبی فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • آزمون های میکروبی درفراورده های سلولزی
  • آزمون های میکروبی شیر و فراورده های آن 
  • آزمون های میکروبی غلات و فراوده های آن

 

آزمون های باکتری ایستایی و قارچ ایستایی

شمارش کلی میکروارگانسیم ها

آزمون ارزیابی و عملکرد انواع محیط های کشت 

شمارش میکروارگانسیم های سرماگرا

جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت و انجام آزمون های تائیدی آن

شمارش  انتروباکتریاسه و انجام آزمون های تائیدی آن

جستجو و شناسایی سالمونلا و آزمون های تائیدی آن

شمارش کپک و مخمر

جستجو و شناسایی پزودوموناس آئروژينوزا و آزمون های تائیدی آن

شمارش کلی فرم و انجام آزمون های تائیدی آن

جستجو و شناسایی استرپتوكوكوس فكاليس و آزمون های تائیدی آن

شناسایی انواع باکتری هوازی و بی هوازی

آزمون خاصیت بازدارندگی میکروبی در محصولات بهداشتی (به عنوان مثال دهان شویه)