بیانیه بی‌طرفی

مدیرعامل شرکت کیفیت کوشان پارس از طریق این بیانیه، صراحتاً اعلام می‌دارد که در شرکت کیفیت کوشان پارس به‌عنوان یک آزمایشگاه معتبر و مستقل و نهاد بازرسی کننده نوع الف، کلیه پرسنل از هرگونه فشار داخلی و یا خارجی که تأثیر منفی بر کیفیت نتایج آزمون و بازرسی‌ها می‌گذارد، رها می‌باشند و فعالیت‌های خود را با تأکید بر درستکاری، حفظ امانتداری و محرمانگی، رعایت بی‌طرفی و استقلال در قضاوت و اعلام نظر حرفه‌ای در آزمایشگاه و بازرسی‌ها به دور از تبعیض و طبق اصول حرفه‌ای انجام می‌دهند. همچنین این شرکت متعهد به حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان می‌باشد و با تمامی توان و منابع در اختیار خود در راستای خدشه ناپذیری این اصول تلاش خواهد نمود. به همین منظور مدیرعامل در کلیه بخش‌های آزمایشگاه و بازرسی، مدیران فنی را مسئول حصول اطمینان از اجرای صحیح فعالیت‌ها مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و ISO/IEC 17020 نموده است. همچنین مدیرعامل متعهد می‌گردد منابع لازم مالی و منابع انسانی را برای استقرار این استاندارد ISO/IEC 17025 و ISO/IEC 17020 فراهم نماید.