آزمایشگاه صنایع غذایی

با توجه به گستردگی صنایع غذایی و اهمیت زنجیره دام سالم غذای سالم انسان سالم، این مرکز اقدام به راه اندازی مجموعه های به شرح زیر نموده است :

  • آزمایشگاه شیر و فرآورده های آن
  • آزمایشگاه بسته بندی
  • آزمایشگاه خوراک و فرآورده های کشاورزی
  • آزمایشگاه تنقلات و قنادی
  • آزمایشگاه میکروبیولوژی