بایگانی ماه: اسفند ۱۴۰۱

دوره توجیهی مدیران کیفیت (آشنایی با شرح وظایف) واحدهای تولیدی و خدماتی

دوره آموزشی کار با سامانه‌های کاربردی مدیران کنترل کیفیت در اداره کل استاندارد استان تهران (۴ ساعت)