دوره توجیهی مدیران کیفیت (آشنایی با شرح وظایف) واحدهای تولیدی و خدماتی

برگزاری دوره‌های مدیریت کیفیت

محل برگزاری:

سالن آمفی تئاتر اداره استاندارد

شماره تماس ثبت نام:

۰۲۱۶۲۹۹۹۶۲۱

۰۹۱۲۰۹۱۴۲۵۲

محل برگزاری:

سالن آمفی تئاتر ساختمان شهید هاشمی، ساختمان شماره یک اداره کل استاندارد استان تهران (طبقه همکف)