بایگانی دسته‌ی: اخبار

بازاندیشی در مورد آینده پلاستیک ها

امروزه آلودگی پلاستیک یک چالش کلیدی زیست محیطی است که نیازمند یک توافق جهانی جدید و راه حل های پایدار است. استانداردهای پلاستیک در تحقق این امر از موقعیت ویژه ای برخوردار هستند.
در ۲ مارس، در مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی، کنیا، نمایندگان ارشد ۱۷۵ کشور از قطعنامه ای مبتکرانه برای توقف آلودگی های حاصل از پلاستیک حمایت کردند. این قطعنامه منجر به یک توافق نامه بین المللی الزام آور قانونی تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد شد.