ورود به کلاس آنلاین- کارگاه آموزشی کلسترول ویدئو ضبط شده -کارگاه آموزشی کالیبراسیون ویدئو ضبط شده -کارگاه آموزشی دندان مصنوعی ویدئو ضبط شده -کارگاه آموزشی سوند یک بار مصرف سترون شده ویدئو ضبط شده - کارگاه آموزشی دستکش جراحی/ دستکش معاینه ویدئو ضبط شده - کارگاه آموزشی وسایل تزریق برای مصارف پزشکی- ست یک بار مصرف محلول تزریقی با سیستم جاذبه (ست سرم) ویدئو ضبط شده - کارگاه آموزشی سوزن زیرجلدی ویدئو ضبط شده - کارگاه آموزشی گاز وازلین برای مصارف پزشکی ویدئو ضبط شده - کارگاه آموزشی سرنگ‌های زیرجلدی سترون شده یکبار مصرف- بخش اول ویدئو ضبط شده - کارگاه آموزشی سرنگ‌های زیرجلدی سترون شده یکبار مصرف- بخش دوم ویدئو ضبط شده - کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات کنترل کیفیت و نظارت بر طراحی،تولید و عملکرد لوازم و تجهیزات یکبارمصرف پزشکی و دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر در مورد سایر دوره های در دست اقدام کیفیت کوشان پارس…