شرکت خدمات آزمایشگاهی و خدمات بازرسی کیفیت کوشان پارس آماده خدمت‌رسانی به صنایع مختلف کشور می‌باشد.