بایگانی ماه: مهر ۱۴۰۰

تبریک روز جهانی استاندارد

استاندارد ها نه تنها بازارها را می گشاید بلکه حفاظت از محیط زیست ایمنی و امنیت و سلامت و دستیابی به اطلاعات و دانش را نیز به ارمغان می آورد. روز جهانی استاندارد مبارک