بایگانی ماه: تیر ۱۴۰۱

برگزاری دوره ویژه صنایع غذایی

برگزاری دوره ویژه مبانی و اصول HACCP و بهداشت محیط و کارخانجات صنایع غذایی در دو و سوم مردادماه با همکاری مشترک مرکز تحقیقات علوم و مهندسی صنایع غذایی و شرکت دانش بنیان کیفیت کوشان پارس برگزار خواهد شد. این دوره با اعطای مدرک معتبر مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود