اطلاعیه استانداردهای ۲۱۷۵۹، ۱۶۳۸۱ و ۲۳۱۷۵ – صنایع غذایی و بسته بندی

آخرین فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات

استانداردهای ۲۱۷۵۹، ۱۶۳۸۱ و ۲۳۱۷۵ – صنایع غذایی و بسته بندی

مطابق با اطلاعیه سازمان ملی استاندارد در اجرای مفاد تبصره یک مادّه ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد فهرست آخرین فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات که در کمیته های ملی مربوطه مورد تصویب قرار گرفته ، به شرح ذیل جهت  اطلاع عموم آگهی گردید:
 
ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد نوع اجرای استاندارد موضوع استاندارد تاریخ اجرا
۱ الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها ۲۱۷۵۹ اجباری چاپ اول نه ماه پس از انتشار آگهی
۲ کمیت فراورده در بسته بندی ها ۱۶۳۸۱ اجباری چاپ اول نه ماه پس از انتشار آگهی
۳ پنیر کوزه ای- ویژگی ها و روش های آزمون ۲۳۱۷۵ اجباری چاپ اول سه ماه پس از انتشار آگهی

الزامات قانونی:
در کلیه موارد مذکور تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد  ایران به نشانی www.inso.gov.ir  و یا در تهران سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.

دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی

برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.

لینک خبر