فهرست آخرین فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات/ ۱۶ استاندارد

در اجرای مفاد تبصره یک مادّه ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فهرست آخرین فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات که در کمیته های ملی مربوطه مورد تصویب قرار گرفته ، به شرح ذیل جهت  اطلاع عموم آگهی می گردد.

ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد نوع اجرای استاندارد موضوع استاندارد تاریخ اجرا
۱ وسایل نقلیه دو چرخ، سه چرخ و چهار چرخ – تایید نوع ۷۵۵۸ اجباری تجدید نظر دوم مطابق پیست ث استاندارد مرحله
اول ۱۴۰۲/۱/۱
دوم ۱۴۰۲/۱۰/۱
سوم ۱۴۰۳/۷/۱
۲ کاندوم های مردانه ساخته‌شده از لاتکس لاستیک طبیعی– الزامات و روش‌های آزمون ۱۴۷۶۸ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۳ وسایل تزریق برای مصارف پزشکی- قسمت ۴: ست یک‌بارمصرف محلول تزریقی با سیستم جاذبه(ست تزریق)- ویژگی‌ ها و روش ‌های آزمون ۸۳۵۷-۴ اجباری تجدید نظر چهارم سه ماه پس از انتشار آگهی
۴ ویژگی‌های میخ‌ها-قسمت ۱: میخ فولادی ۱۰۰-۱ اجباری تجدید نظر دوم سه ماه پس از انتشار آگهی
۵ نبشی‌های فولادی گرم نوردیده سازه ای- قسمت ۱: نبشی‌های بال مساوی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون ۱۳۹۶۸-۱ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۶ نبشی‌های فولادی گرم نوردیده سازه‌ای – قسمت ۲: نبشی‌های بال نامساوی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون ۱۳۹۶۸-۲ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۷ گیره رومیزی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون ۹۲۲۴ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۸ سیلندرهای گاز- طراحی، ساخت و آزمون سیلندرها و تیوب‌ های گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد– قسمت ۲: سیلندرها و تیوب ‌های فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی بزرگتر یا مساوی MPa 1100 ۷۹۰۹-۲ اجباری تجدید نظر دوم سه ماه پس از انتشار آگهی
۹ سیلندرهای گاز- طراحی، ساخت و آزمون سیلندرها و تیوب‌ های گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد– قسمت ۳: سیلندرها و تیوب ‌های فولادی نرمالیزه شده ۷۹۰۹-۳ اجباری تجدید نظر دوم سه ماه پس از انتشار آگهی
۱۰ سیلندرهای گاز- طراحی، ساخت و آزمون سیلندرها و تیوب‌ های گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد– قسمت ۱: سیلندرها و تیوب ‌های فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی کمتر از MPa 1100 ۷۹۰۹-۱ اجباری تجدید نظر دوم سه ماه پس از انتشار آگهی
۱۱ سیلندرهای گاز- شیرهای سیلندر LPG با عملکرد دستی– ویژگی ‌ها‌ و روش ‌های آزمون ۱۱۳۵۰ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۱۲ سیلندرهای گاز- شیرهای سیلندر LPG خودبند– ویژگی‌ ها‌ و روش ‌های آزمون ۱۱۳۵۱ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۱۳ کالاهای مراقبت کودک-روروک کودک -الزامات ایمنی و روش‌ های آزمون ۹۷۰۰ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۱۴ ویژگی‌های انواع خاصی از سیم ‎های سیم ‎پیچی- قسمت ۲۵: سیم آلومینیومی گرد با لاک پلی‌استر یا پلی‌استرایمید و پوشش پلی‌آمیدایمید، طبقۀ حرارتی ۲۰ ۶۹۹۸-۲۵ اجباری تجدید نظر دوم شش ماه پس از انتشار آگهی
۱۵ موتورهای دیزل- ماده AUS 32 (محلول آبی اوره) عامل کاهندهNOX- قسمت ۱ : الزامات کیفی ۱۲۰۸۳ اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
۱۶ خودرو- شیوه ارائه خدمات پس از فروش- اصول و روش ارزیابی ۱۹۱۱۷ اجباری تجدید نظر اول شش ماه پس از انتشار آگهیدر کلیه موارد مذکور تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد  ایران به نشانی www.inso.gov.ir  و یا در تهران سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.

دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی

برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.