راه اندازی خدمات بازرسی کالا در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)

باتوجه به توافق نامه استاندارد استان تهران و شرکت کیفیت کوشان پارس، بازرسین این شرکت در گمرگ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)مستقر شده و آماده ارائه خدمات نمونه برداری وتعیین ماهیت کالا می‌باشند.

شرکت های وارد کننده کالا وهم چنین مشتریان شرکت می تواننداز خدمات این شرکت بهره مند گردند .

دیدگاهتان را بنویسید