مدیرکل استاندارد استان تهران، به عنوان دبیر گردهمایی‌های منطقه سه کشور انتخاب شد

در اولین نشست گردهمايي مديران‌کل منطقه ۳ کشور، که به ریاست دکتر درگاهی معاون نظارت بر اجرای استاندارد و ماشاءاله درستکار، معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزار شد، عباس نوری، مدیرکل استاندارد استان تهران، با موافقت  اعضای نشست، به عنوان دبیر این منطقه انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، معاونان سازمان، در این نشست که مدیران‌کل هفت استان‌ تهران، البرز، قم، مرکزی، همدان، مازندران و قزوین شرکت داشتند، برای پیگیری و اجرای هرچه شایسته‌تر مصوبات جلسه و در نتیجه رفع مشکلات استان‌ها، عباس نوری را به عنوان دبیر نشست انتخاب و بر اجرای منظم و مجدانه این جلسات تاکید کردند
.
این جلسه، پیرو مصوبه شورای معاونین سازمان، مبنی بر تشکیل قطب‌های منطقه‌ای برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان مدیران ستادی و مدیران‌کل استانی به عنوان عوامل اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران، تقویت شبکه دریافت پیشنهادات و نظرات استان‌ها و طرح در جلسات سازمان، در راستای روان‌سازی و تسریع در امور اجرایی، پاسخگویی به سوالات و ابهامات و رفع نیازهای مشترک استان‌ها، برگزار می‌شود.