سم‌شناسی با رویکرد نانوفناوری

سم‌شناسی با رویکرد نانوفناوری

امروزه با توجه به روند روز افزون، استفاده از نانوذرات و فرآورده‌های مرتبط با فناوری نانو اهمیت مطالعه سمیت نانوذرات مورد اهمیت بیشتری قرار گرفته است. در این مقاله با تعریف اولیه‌ای از سمیت نانوذرات به بررسی سازوکار و راه های ورود نانوذرات به بدن پرداخته شده است. در قسمت آخر این مطالعه مروری بر اثرات سمیت نانوذرات بر روی ارگان‌های هدف و تأثیرات موضعی بر روی این ارگان ها انجام شد. این مقاله عوامل موثر بر سمیت نانومواد شامل خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف از قبیل اندازه، شکل، ترکیب شیمیایی، پایداری، بار سطحی، مدت زمان تماس را بررسی می کند. هر نانوذره بسته به نوع، اندازه، مورفولوژی و… در یک غلظت مشخصی سمیت ایجاد می کند. هدف از انجام این مطالعه، مراقبت‌های ایمنی ناشی از کار با نانوذرات و رعایت نکات بهداشت فردی است چرا که بسیاری از دانشجویان، استادان و صنعتگران هنگام کار با نانوذرات مراقبت های ایمنی را رعایت نمی کنند و در طولانی مدت با مشکل مواجه می شوند. همچنین، آشنایی بیشتر دانشجویان و استادان محترم دانشگاه با انواع سمیت سیستمیک و سلولی نانوذرات و همچنین نوع اثرات سمیت نانوذرات مورد استفاده در آزمایشگاه ها بر بافت ها و اندام های بدن است.