راه‌اندازی نمایندگی استان قم

افتتاح نمایندگی استان قم

با توجه به سیاست‌های جدید شرکت و گسترش فعالیت‌های کشوری، نمایندگی استان قم با معرفی نماینده به اداره کل استاندارد استان قم کار خود را شروع کرده و آماده اراده خدمات به متقاضیان و مشتریان در استان قم و منطقه آزاد سلفچگان می‌باشد.

فعالیت‌های این نمایندگی در قالب موارد ذیل خواهد بود:

  1. بازرسی و نمونه‌برداری
  2. تدوین استاندارد
  3. دریافت و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرکزی شرکت
  4. برگزاری دوره‌های آموزشی