راه اندازی نمایندگی استان فارس

راه اندازی نمایندگی استان فارس

جهت گسترش فعالیت های شرکت واعطای نمایندگی درسطح کشور نمایندگی استان فارس کارخود را شروع وآماده ارائه خدمات به شرح زیربه متقاضیان ومشتریان در سطح استان می باشد:

-نمونه برداری وبازرسی از کالاهای صادراتی ووارداتی وخطوط تولید.

-ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مرکزی جهت تست وآزمون

-برگزاری دوره های آموزشی

-تدوین استاندارد

-آمادگی انجام امور آزمایشگاهی وکنترل کیفیت واحدهای تولیدی بصورت

پیمان مدریت